Με την υποστήριξη του SEOAnt
<στυλ> .seoant-html-sitemap-row { margin-bottom: 2,1rem; } .seoant-html-sitemap-row a { χρώμα: κληρονομούν; } .seoant-html-sitemap-row > h3 { margin-bottom: 12px; } .seoant-html-sitemap-row > ul { περιθώριο-αριστερά: 0; margin-bottom: 4px; στήλες: 3; -webkit-στήλες: 3; } .seoant-html-sitemap-row > ul > li { margin-bottom: 4px; μέγιστο πλάτος: 250 px; λευκό διάστημα: nowrap; υπερχείλιση: κρυφό; κείμενο-υπερχείλιση: έλλειψη; λίστα-στυλ: μέσα? } .rte .seoant-html-sitemap-row > ul > li > a, .rte .seoant-html-sitemap-row > li > a { περίγραμμα-κάτω: unset; } οθόνη @media μόνο και (μέγιστο πλάτος: 600 pixel) { .seoant-html-sitemap-row > ul { στήλες: 2; -webkit-στήλες: 2; } .seoant-html-sitemap-row > ul > li { μέγεθος γραμματοσειράς: 16 px; } } οθόνη @media μόνο και (μέγ. πλάτος: 360 pixel) { .seoant-html-sitemap-row > ul { στήλες: 1; -webkit-στήλες: 1; } } .powered-by-seoant { text-align:right; margin-right: 22rem; } οθόνη @media μόνο και (μέγ. πλάτος: 900 pixel) { .powered-by-seoant { text-align:right; margin-right: 7rem; } }